Omschrijving

Het betreft hier circa 250 m2 bedrijfs- en kantoorruimte van een bedrijfsunit gelegen op bedrijventerrein Hoorn-West aan de Maatschapslaan 19. In de directe nabijheid zijn onder meer de volgende bedrijven gevestigd: distributiecentrum van de Hoogvliet en Electrolux

Huurprijs: € 22.500,= per jaar exclusief BTW en servicekosten

Bereikbaarheid:
Het object is gelegen nabij de uitvalsweg N11 en er is een bushalte op 5 minuten loopafstand.

Oppervlakte en gebruiksmogelijkheden:
Circa 190 m2 bedrijfsruimte en circa 60 m2 kantoorruimte.

Opleveringsniveau:
De bedrijfsruimte is voorzien van onder andere:
 - betonvloer welke beschikt over voldoende vloerbelasting;
 - vrije hoogte circa 7 meter;
 - lichtstraat;
 - verlichting;
 - overheaddeur;
 - entree voorzien van pantry en toilet en afgewerkt met tegelvloer.  

De kantoorruimte is voorzien van onder andere:
	⁃	tapijt;
	⁃	systeemplafond voorzien van inbouwarmaturen;
	⁃	kabelgoten;
	⁃	alarm;
	⁃	radiatoren.

Bijzonderheden

Huurcontract:
Volgens standaard model Raad voor Onroerende Zaken met bijbehorende algemene bepalingen.

Huurprijsaanpassing:
Jaarlijks (voor het eerst één jaar na datum huuringang) op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

BTW:
Huurder garandeert aan verhuurder dat hij het huurobject per datum van ingang van de huurovereenkomst voor tenminste het bij de wet vastgestelde minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor doeleinden die recht geven op aftrek van BTW. 
Huurder zal op eerste verzoek van verhuurder per omgaande een onherroepelijke volmacht aan verhuurder en zijn eventuele rechtsopvolger (s) verlenen om mede namens hem een optieverzoek tot belaste verhuur in te dienen. Indien huurder echter niet meer voldoet aan de wettelijke criteria voor belaste verhuur of een optieverzoek tot belaste verhuur niet (meer) door de inspecteur der belastingen wordt gehonoreerd, dan zal huurder het gehele daardoor financieel te lijden nadeel aan verhuurder vergoeden, overeenkomstig de ter zake op te nemen bijzondere bepalingen van de huurovereenkomst. 

Huurtermijn:
Vijf jaar met optieperiode van vijf jaar. Andere huurperiodes zijn in overleg met verhuurder bespreekbaar. 
 
Huurbetaling:
De huurpenningen en BTW dienen te worden voldaan bij vooruitbetaling per kwartaal/maand.

Zekerheidsstelling:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een bankgarantie/borg stellen ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur.

Oplevering: in overleg.

Kenmerken