Omschrijving

Het betreft hier een zelfstandig en hoogwaardig afgewerkt kantoorgebouw gelegen op het bedrijventerrein Barwoutswaarder West te Woerden.

Bereikbaarheid/locatie:
Het object is gelegen op het bedrijventerrein Barwoutswaarder West met aansluiting op de Daggeldersweg en de Klompenmakersweg. Dit bedrijventerrein is gelegen aan de rand van Woerden. De bereikbaarheid per eigen auto is goed te noemen. Het object is gelegen nabij de rijksweg A12 (Den Haag – Arnhem).

Huurprijs:
€ 125,= per m2, per jaar, exclusief BTW.

Indeling

De kantoorruimte beschikt onder meer over het navolgende opleveringsniveau:

- entree met receptie/balie;
- afgewerkte wanden;
- te openen ramen;
- systeemplafond v.v. inbouwverlichtingsarmaturen;
- mechanische ventilatie;
- diverse pantry aansluitingen;
- verwarming middels CV installatie en radiatoren;
- koeling door middel van airconditioning;
- op de begane grond kantine ruimte met keuken;
- diverse toiletgroepen met dames en heren toilet. 

Oppervlakte:
De totale oppervlakte bedraagt circa 1.048 m2 kantoorruimte verdeeld over begane grond, eerste en tweede verdieping.  

Servicekosten:
Huurder dient de voorzieningen voor gas, water en elektra op eigen naam te zetten. 

Huurcontract:
Volgens standaard model Raad voor Onroerende Zaken met bijbehorende algemene bepalingen.

Huurprijsaanpassing:
Jaarlijks (voor het eerst één jaar na datum huuringang) op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishouden (2015=100), gepubliceerd door het centraal Bureau voor de statistieken (CBS).

BTW:
Huurder garandeert aan verhuurder dat hij het huurobject per datum van ingang van de huurovereenkomst voor tenminste het bij de wet vastgestelde minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor doeleinden die recht geven op aftrek van BTW. 
Huurder zal op eerste verzoek van verhuurder per omgaande een onherroeplijke volmacht aan verhuurder en zijn eventuele rechtsopvolger (s) verlenen om mede namens hem een optieverzoek tot belaste verhuur in te dienen. Indien huurder echter niet meer voldoet aan de wettelijke criteria voor belaste verhuur of een optieverzoek tot belaste verhuur niet (meer) door de inspecteur der belastingen wordt gehonoreerd, dan zal huurder het gehele daardoor financieel te lijden nadeel aan verhuurder vergoeden, overeenkomstig de ter zake op te nemen bijzondere bepalingen van de huurovereenkomst. 

Huurtermijn:
Vijf jaar met optieperiode van vijf jaar. Andere huurperiodes zijn in overleg met verhuurder bespreekbaar. 
 
Huurbetaling:
De huurpenningen en BTW dienen te worden voldaan bij vooruitbetaling per maand.

Zekerheidsstelling:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een bankgarantie/borg stellen ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur.

Aanvaarding:
In overleg. Kan snel.

Kenmerken