Taxaties JansenDeJong

Ons kantoor verschaft aan een diverse cliƫntengroep inzicht in de waarde van commercieel onroerend goed. Hieronder bevinden zich onder andere eigenaar-gebruikers, beleggers, banken en overheden. Deze waarderingen dienen uiteenlopende doelen; van het bepalen van de waarde ten behoeve van financieringen en verzekeringen tot de waardering bij fusies en overnames, balanswaardering, de aangifte van successie alsmede bij minnelijke waarderingen met de fiscus. Een dergelijk advies vraagt om marktkennis en inzicht in de locale marktomstandigheden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de noodzakelijke input zoals courantheid, ligging en bestemmingsmogelijkheden, staat van onderhoud en de daarmee samenhangende exploitatielasten van het object. In sommige gevallen is daarnaast de alternatieve bestemming van het vastgoed van bepalende invloed. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Ook gebruik maken van onze diensten? Bel 0172- 245909 of mail info@jansendejong.nl voor een afspraak.

Bereik ons via WhatsApp