Beschrijving

Het betreft hier circa 1.000 m2 kantoorruimte verdeeld over twee bouwlagen van elk 500 m2 op bedrijventerrein Rijnhaven West aan de Bedrijfsweg 21 te Alphen aan den Rijn. 

Bereikbaarheid/locatie
Het object is gelegen op het bedrijventerrein “Rijnhaven West” te Alphen aan den Rijn. Goede uitvalswegen zorgen voor een uitstekende verbinding met onder andere Schiphol, Utrecht, Amsterdam en Den Haag.

Huurprijs:
€ 49,= per m² per jaar, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Indeling

Opleveringsniveau kantoorruimte: 

De kantoorruimte is onder andere voorzien van:

- systeemplafonds met inbouwarmaturen;
- airconditioning; 
- diverse toiletgroepen;
- vloerbedekking;  
- scheidingswanden;
- kabelgoten.

Servicekosten: nader overeen te komen met huurder.

Aanvaarding: in overleg.

Bijzonderheden

Huurcontract:
Volgens standaard model Raad voor Onroerende Zaken met bijbehorende algemene bepalingen.

Huurprijsaanpassing:
Jaarlijks (voor het eerst één jaar na datum huuringang) op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishouden (2006=100), gepubliceerd door het centraal Bureau voor de statistieken (CBS).

BTW:
Huurder garandeert aan verhuurder dat hij het huurobject per datum van ingang van de huurovereenkomst voor tenminste het bij de wet vastgestelde minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor doeleinden die recht geven op aftrek van BTW. 
Huurder zal op eerste verzoek van verhuurder per omgaande een onherroeplijke volmacht aan verhuurder en zijn eventuele rechtsopvolger (s) verlenen om mede namens hem een optieverzoek tot belaste verhuur in te dienen. Indien huurder echter niet meer voldoet aan de wettelijke criteria voor belaste verhuur of een optieverzoek tot belaste verhuur niet (meer) door de inspecteur der belastingen wordt gehonoreerd, dan zal huurder het gehele daardoor financieel te lijden nadeel aan verhuurder vergoeden, overeenkomstig de ter zake op te nemen bijzondere bepalingen van de huurovereenkomst. 

Huurtermijn:
Vijf jaar met optieperiode van vijf jaar. Andere huurperiodes zijn in overleg met verhuurder bespreekbaar. 
 
Huurbetaling:
De huurpenningen en BTW dienen te worden voldaan bij vooruitbetaling per maand.

Zekerheidsstelling:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een bankgarantie/borg stellen ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur.

Kenmerken