Beschrijving

Op absolute zichtlocatie aan de N11 bieden wij dit kantoorpand aan van circa 300 m2 verdeeld over drie bouwlagen aan de Flemingweg 18r te Alphen aan den Rijn op bedrijventerrein "Molenwetering". Dit object maakt onderdeel uit van bedrijfsverzamelgebouw "Elf eN11". Het gebouw is direct gelegen aan de N11 en heeft een strak klassieke, representatieve uitstraling. Het is geschikt voor velerlei soorten bedrijven die behoefte hebben aan studio, kantoor, showroom of anderszins, en een goede bereikbaarheid. 
 
Huurprijs: 
€ 38.000,= exclusief BTW per jaar. 
 
Locatie en bereikbaarheid:  
Het bedrijfsverzamelgebouw, Elf eN11 is gesitueerd aan de Flemingweg te Alphen aan den Rijn en ligt op een zeer gunstige en representatieve locatie op het bedrijventerrein Rijnhaven Oost. Het bedrijventerrein is goed bereikbaar via de Rijkswegen A12 en A4 via de Rijksweg N11.  
 
Opleveringsniveau:
Het object beschikt onder meer over het navolgende opleveringsniveau:

- Entree met vaste trap naar de eerste verdieping;
- Het volledige pand is voorzien van tapijt;
- Wand- en plafondafwerking;
- Op elke verdieping bevindt zich een toiletgroep;
- Glasvezel;
- Verwarming door middel van radiatoren;
- Airco-systeem is eigendom van huurder. Deze kan door nieuwe huurder van de huidige huurder worden overgenomen;
- Terras op de tweede verdieping met vrij uitzicht.

Oppervlakte:  
Begane grond circa 115 m² 
Eerste verdieping circa 115 m² 
Tweede verdieping circa 71 m² 
 
Parkeren:  
Tot het gehuurde behoren 6 eigen parkeerplaatsen. 

Servicekosten:  
Huurder dient de voorzieningen voor gas, water, elektra en tele- en/of datacommunicatie op eigen naam te zetten. 
Verplicht maandelijkse test van de brandmeldinstallatie € 75.00 per maand.

Bijzonderheden

Oplevering: in overleg. 

Huurtermijn:
Vijf jaar met optieperiode van vijf jaar. 

Huurbetaling:
De huurpenningen en BTW dienen te worden voldaan bij vooruitbetaling per kwartaal.

Huurcontract:
Volgens standaard model Raad voor Onroerende Zaken met bijbehorende algemene bepalingen.

Huurprijsaanpassing:
Jaarlijks (voor het eerst één jaar na datum huuringang) op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

BTW:
Huurder garandeert aan verhuurder dat hij het huurobject per datum van ingang van de huurovereenkomst voor tenminste het bij de wet vastgestelde minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor doeleinden die recht geven op aftrek van BTW. 
Huurder zal op eerste verzoek van verhuurder per omgaande een onherroepelijke volmacht aan verhuurder en zijn eventuele rechtsopvolger (s) verlenen om mede namens hem een optieverzoek tot belaste verhuur in te dienen. Indien huurder echter niet meer voldoet aan de wettelijke criteria voor belaste verhuur of een optieverzoek tot belaste verhuur niet (meer) door de inspecteur der belastingen wordt gehonoreerd, dan zal huurder het gehele daardoor financieel te lijden nadeel aan verhuurder vergoeden, overeenkomstig de ter zake op te nemen bijzondere bepalingen van de huurovereenkomst. 

Zekerheidsstelling:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een bankgarantie/borg stellen ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur en servicekosten alsmede de hierover verschuldigde omzetbelasting.

Kenmerken