Beschrijving

Te huur zeer representatieve kantoorruimte op een absolute zichtlocatie welke onderdeel uitmaakt van een bedrijfsverzamelgebouw aan de Ondernemingsweg te Alphen aan den Rijn aan een doorgaande weg. 

Bereikbaarheid/locatie
Onderhavig bedrijfsverzamelgebouw is gesitueerd aan een doorgaande weg op enkele minuten afstand van de verbindingsweg N11. Via deze verbindingsweg zijn autosnelwegen richting Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht snel bereikbaar.

Circa 222 m2 kantoorruimte op de eerste verdieping:
Huurprijs: € 1.650,= exclusief BTW per maand

Indeling

De kantoorruimte beschikt over het navolgende opleveringsniveau:

- systeemplafond voorzien van inbouwverlichtingsarmaturen;
- afgewerkte wanden;
- vloerafwerking tapijt;
- diverse scheidingswanden;
- toiletgroep met douche;
- vergaderkamer;
- pantry;
- kabelgoten;
- lamellen.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks (voor het eerst één jaar na datum huuringang) op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishouden (2006=100), gepubliceerd door het centraal Bureau voor de statistieken (CBS).
 
Huurtermijn
Vijf jaar plus optietermijn van vijf jaar. Andere huurtermijnen zijn in overleg met verhuurder bespreekbaar.  
 
Huurbetaling
De huurpenningen en BTW dienen te worden voldaan bij vooruitbetaling per maand.

BTW:
Huurder garandeert aan verhuurder dat hij het huurobject per datum van ingang van de huurovereenkomst voor tenminste het bij de wet vastgestelde minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor doeleinden die recht geven op aftrek van BTW. 
Huurder zal op eerste verzoek van verhuurder per omgaande een onherroeplijke volmacht aan verhuurder en zijn eventuele rechtsopvolger (s) verlenen om mede namens hem een optieverzoek tot belaste verhuur in te dienen. Indien huurder echter niet meer voldoet aan de wettelijke criteria voor belaste verhuur of een optieverzoek tot belaste verhuur niet (meer) door de inspecteur der belastingen wordt gehonoreerd, dan zal huurder het gehele daardoor financieel te lijden nadeel aan verhuurder vergoeden, overeenkomstig de ter zake op te nemen bijzondere bepalingen van de huurovereenkomst. 

Zekerheidsstelling
Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een bankgarantie/borg stellen ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur.
 
Huurovereenkomst
Standaard ROZ - huurovereenkomst.
 
Aanvaarding
In overleg

Kenmerken