Beschrijving

Te huur: zeer riante bedrijfsruimte van circa 1.840 m2 aan de Oude Rijn te Koudekerk aan den Rijn. Door de eigen loskade is dit object bijzonder geschikt voor op- en overslag.
 
Bereikbaarheid:
Het object is direct gelegen aan de Oude Rijn waardoor het uitstekend bereikbaar is voor de binnenvaart. Daarnaast is het object met de auto goed bereikbaar via de provinciale weg N11, waardoor u snel op de rijkswegen A4 en A12 zit. Tevens is het geheel goed bereikbaar middels openbaar vervoer. 

Opleveringsniveau bedrijfsruimte:
De bedrijfsruimte is recentelijk volledig gesaneerd en beschikt over het volgende opleveringsniveau:
- betonvloer; 
- lichtstraat;
- overheaddeur; 
- keerwanden;
- vrije hoogte variërend van circa 5 meter tot circa 7 meter;
- krachtstroom.

Buitenterrein: 
Het buitenterrein is volledig verhard en biedt voldoende gelegenheid voor parkeren, buitenopslag en voor het laden- en lossen van goederen. 
 
Metrage (BVO) en huurprijzen:
- E Loods, bedrijfsruimte met keerwanden: circa 1.840 m2 - huurprijs: € 35,= per m2 per jaar exclusief BTW 
- Loskade en buitenterrein, totaal circa 3.000 m2                  -  huurprijs: € 25,= per m2 per jaar exclusief BTW 
Daarnaast is er de mogelijkheid om separaat de weegbrug te huren voor € 500,= per maand, exclusief BTW

Bestemming:
Bestemmingsplan "Bedrijventerrein Hoogewaard, Alphen aan den Rijn": bedrijven tot en met categorie 4.1 van de 'staat van bedrijfsactiviteiten' toegestaan.

Bijzonderheden

Oplevering: per direct beschikbaar.

Huurtermijn:
Vijf jaar met optieperiode van vijf jaar. 
 
Huurbetaling:
De huurpenningen en BTW dienen te worden voldaan bij vooruitbetaling per maand.

Huurcontract:
Volgens standaard model Raad voor Onroerende Zaken met bijbehorende algemene bepalingen.

Huurprijsaanpassing:
Jaarlijks (voor het eerst één jaar na datum huuringang) op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

BTW:
Huurder garandeert aan verhuurder dat hij het huurobject per datum van ingang van de huurovereenkomst voor tenminste het bij de wet vastgestelde minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor doeleinden die recht geven op aftrek van BTW. 
Huurder zal op eerste verzoek van verhuurder per omgaande een onherroepelijke volmacht aan verhuurder en zijn eventuele rechtsopvolger (s) verlenen om mede namens hem een optieverzoek tot belaste verhuur in te dienen. Indien huurder echter niet meer voldoet aan de wettelijke criteria voor belaste verhuur of een optieverzoek tot belaste verhuur niet (meer) door de inspecteur der belastingen wordt gehonoreerd, dan zal huurder het gehele daardoor financieel te lijden nadeel aan verhuurder vergoeden, overeenkomstig de ter zake op te nemen bijzondere bepalingen van de huurovereenkomst. 

Zekerheidsstelling:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een bankgarantie/borg stellen ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur alsmede de hierover verschuldigde omzetbelasting.

Kenmerken