Beschrijving

Te huur / te koop winkel- en bedrijfspand op bedrijventerrein "Bovenland" aan de Harsweg 34 te Ter Aar van circa 6.360 m2 waarvan circa 4.000 m2 beschikbaar is voor de verhuur. 

Bedrijventerrein Bovenland ligt centraal in het groene hart van de randstad. Rijksweg A4 (Amsterdam, Schiphol, Den Haag en Rotterdam) is per auto goed bereikbaar via de provinciale wegen N207/N466. De A12 (Utrecht, Rotterdam en Den Haag) is eveneens prima te bereiken via de N207/N11).

Huurprijs:
€ 215.000,= per jaar exclusief BTW

Koopsom:
€ 3.295.000,= k.k. (voor het geheel)

Indeling

Het pand beschikt over het navolgende opleveringsniveau:
- dubbele entree partij met elektrische deuren;
- monoliet afgewerkte betonvloer met vloerverwarming; 
- toilet;
- kantine met pantry;
- kantoorruimte;
- stalen bordestrap met houten treden;
- lift;
- vloerbelasting op de begane grond 1.000 kg/m2, op de verdieping bedraagt de vloerbelasting 500 kg/m2;
- logistieke ruimte met overheaddeur;
- diverse scheidingswanden.

Bijzonderheden

Huurcontract:
Volgens standaard model Raad voor Onroerende Zaken met bijbehorende algemene bepalingen.

Huurprijsaanpassing:
Jaarlijks (voor het eerst één jaar na datum huuringang) op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishouden (2015=100), gepubliceerd door het centraal Bureau voor de statistieken (CBS).

Servicekosten:
Huurder dient de voorzieningen voor gas, water en elektra op eigen naam te zetten.  

BTW:
Huurder garandeert aan verhuurder dat hij het huurobject per datum van ingang van de huurovereenkomst voor tenminste het bij de wet vastgestelde minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor doeleinden die recht geven op aftrek van BTW. 
Huurder zal op eerste verzoek van verhuurder per omgaande een onherroeplijke volmacht aan verhuurder en zijn eventuele rechtsopvolger (s) verlenen om mede namens hem een optieverzoek tot belaste verhuur in te dienen. Indien huurder echter niet meer voldoet aan de wettelijke criteria voor belaste verhuur of een optieverzoek tot belaste verhuur niet (meer) door de inspecteur der belastingen wordt gehonoreerd, dan zal huurder het gehele daardoor financieel te lijden nadeel aan verhuurder vergoeden, overeenkomstig de ter zake op te nemen bijzondere bepalingen van de huurovereenkomst. 

Huurtermijn:
5 + 5 jaar met een verlengingsperiode van telkens 5 jaar. Andere huurperiodes zijn in overleg met verhuurder bespreekbaar. 
 
Huurbetaling:
De huurpenningen en BTW dienen te worden voldaan bij vooruitbetaling per maand.

Zekerheidsstelling:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een bankgarantie/borg stellen ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur.

Aanvaarding:
In overleg.

Kenmerken